Internet

Drugi del predavanja je bil posvečen pisanju »vročih« tekstov. Trdi, da na prodajo najbolj vpliva dober copy, ki pa mora biti napisan v pogovornem jeziku, ki ga lahko vsi razumejo. Le tako je moč navezati dober stik z nasprotno stranjo, saj uradni in tog knjižni jezik ni živ in zato nikogar ne pritegne. Udeležence je tudi poučil, da morajo potencialnim strankam najprej ustvariti glavobol, ga opomniti na uporabnost svoje ponudbe, potem pa mu morajo ponuditi aspirin, torej rešitev. Predstavil je kreativni proces, pravila in ustvarjalne strategije pisanja tekstov, strukturo in različne ključe do odličnega prodajnega pisma, dejavnike, ki vplivajo na uspešnost odziva na direktno pošto, in seveda prebral nekaj pisem, ki jih je v preteklosti napisal sam.

V tretjem delu je govoril o trženju s prospekti in katalogi, o tem kako naj bodo ti strukturirani, da pritegnejo pozornost bralcev, in kako naj bo grafika podrejena tekstu. Prepričan je, da grafika in slikovni material pritegneta pozornost kupcev, medtem ko tekst prodaja in spodbuja nakupni impulz.

V četrtem, zadnjem delu, je  govoril o marketingu na internetu, ki je po njegovem najboljše orodje direktnega marketinga in bo že v bližnji prihodnosti popolnoma transformiral trg. Udeležencem je razložil, katere kriterije naj upoštevajo pri izdelavi spletnih strani in na kaj vse naj bodo pozorni. Pohvalil se je, da je kljub svoji tehnološki neusposobljenosti za drag denar oblikoval portal za neko avstralsko podjetje, in sicer tako, da je vse skupaj narisal na papir.